ul. Okoniowa 9
40-748 Katowice
tel./fax: +48 32 202 15 25

Oferta - System do ¶ródoperacyjnego badania OCT

System do ¶ródoperacyjnego badania OCT
firmy OPMedT

Mikroskopy operacyjne firmy Möller-Wedel z systemem iOCT

Foto: Mikroskop Möller Hi-R 900A z systemem iOCT

Przedstawiamy Państwu innowacyjny system do ¶ródoperacyjnego badania OCT. System pozwala na obserwacjź zarówno przedniego, jak i tylnego odcinka oka.

Prowadzone s± równieæ badania w kierunku zastosowania systemu w innych dziedzinach medycyny zabiegowej, szczególnie w neurochirurgii.


Foto: Obraz fragmentu przedniego odcinka oka zarejestrowany systemem iOCT