ul. Okoniowa 9
40-748 Katowice
tel./fax: +48 32 202 15 25

Oferta - Biometr optyczny LENSTAR

Biometr optyczny LENSTAR

Foto: Biometr optyczny Lenstar

Zaawansowany biometr optyczny, mierzący z najwyższą dostępną dokładnością wszystkie parametry oka wymagane w formułach obliczeniowych nowej generacji.

Cechy szczególne aparatu:

 • Zaawansowane obliczanie wszczepów IOL dzięki precyzyjnemu pomiarowi oka w technologii optycznej niskokoherentnej reflektometrii.
 • Aparat szczególnie zalecany do obliczania soczewek IOL klasy Premium.
 • Lenstar 900 pozwala na jednoczasowe wyznaczenie:
  • centralnej grubości rogówki (CCT - Central Cornea Thickness, pomiar z dokładnością do 2 mikronów),
  • keratometrii z matrycą 32 punktów pomiarowych,
  • odległości White-to-White (horyzontalna szerokość tęczówki),
  • pupilometrii,
  • grubości soczewki (Lens Thickness) - parametr niezbędny do korzystania z formuł do obliczania IOL 3 i 4 generacji (Olsen, Holladay II),
  • rzeczywistej głębokości komory przedniej (ACD - Anterior Chamber Depth),
  • długości gałki ocznej (AL - Axial Lenght),
  • przesunięcia osi widzenia (Visual Axis) względem środka źrenicy, będącym bardzo istotnym parametrem przy chirurgii refrakcyjnej i wszczepianiu soczewek torycznych oraz multifokalnych,
  • grubości siatkówki.
 • Specjalny system fiksacji gwarantuje przeprowadzenie pomiaru w osi widzenia pacjenta.
 • Lenstar 900 działa w otwartym środowisku operacyjnym, co umożliwia eksport wyników do autorskich formuł kalkulacji IOL kolejnej generacji.
 • Dołączone oprogramowanie EyeSuite w języku polskim służy do sterowania pracą urządzenia i zarządzania bazą pacjentów. Użytkownik może samodzielnie aktualizować oprogramowanie, wzbogacając system o nowe funkcje.

Lenstar 900 jest urządzeniem niezwykle przyjaznym dla lekarza i pacjenta. Dzięki automatycznemu wykrywaniu mrugnięć i utraty fiksacji oka, uwzględniane są tylko prawidłowe wartości pomiarów.

Logo: Red Dot Design Award

Urządzenie zostało wyróżnione prestiżową nagrodą "Red Dot Design Award".

Na poniższym rysunku przedstawiono rzeczywisty sygnał pomiarowy uzyskany w badaniu i odpowiadające mu struktury oka. Od lewej strony widoczne są kolejno:

 • przednia powierzchnia rogówki (nabłonek),
 • tylna powierzchnia rogówki (śródbłonek),
 • przednia powierzchnia soczewki,
 • tylna powierzchnia soczewki,
 • przednia powierzchnia siatkówki (wewnętrzna błona graniczna),
 • tylna powierzchnia siatkówki (nabłonek barwnikowy).
Foto: Zarejestrowany sygnał pomiarowy i odpowiadajšce mu struktury oka

Na stronie producenta dostępne są publikacje z badań klinicznych oraz aktualne informacje o organizowanych przez producenta szkoleniach i sesjach naukowych.